Volledige stamgegevens, het fundament van een optimale boekhouding

Volledige stamgegevens, het fundament van een optimale boekhouding

We zien het nog vaak voorkomen: administraties waar alleen de hoognodige stamgegevens zijn ingevuld bij debiteuren en crediteuren. Begrijpelijk, je wilt de administratie gaan verwerken en het lijkt efficiënt om alleen het hoognodige in te vullen. Helaas beknot je hiermee de herkenning op een later moment in het verwerkingsproces.

Voor het afletteren van banktransacties en het digitaal herkennen van facturen zijn zaken als een IBAN-nummer, KVK-nummer of BTW-nummer onontbeerlijk. De extra tijdsinvestering bij het aanmaken van de relaties betaalt zich dubbel en dwars terug.