WK voetbal in Qatar

In aanloop naar het het WK voetbal in Qatar is er onder de collega's van Rijkse-iT en Rijkse accountants & adviseurs steun gevraagd voor Amnesty International. Er is grote betrokkenheid getoond bij het lot van iedereen die heeft geleden onder de omstandigheden waarin dit WK tot stand is gekomen. Hartelijk dank voor jullie bijdrages. 

#rijkseit #rijkse #automatiseringverbindt #samenbereikenwemeer