Privacy en disclaimer van Rijkse-iT

Privacy en disclaimer van Rijkse-iT

Deze pagina is met de grootst mogelijke zorg samengesteld voor online gebruikers rondom Rijkse-iT.
Indien u vragen heeft kun u altijd contact opnemen met info@rijkse-it.nl.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 september 2020.

Privacybeleid van Rijkse-iT

Via de website rijkse-it.nl worden persoonsgegevens verwerkt. Rijkse-iT acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dat betekent onder andere dat wij:

  • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit privacy statement;
  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • U eerst om toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin u toestemming is vereist;
  • Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Het recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rijkse-iT verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op onze website:

  • E-mailadres

Deze gegevens worden op basis van een gerechtvaardigd belang door ons verwerkt, nl.

  • Het inschrijven voor onze nieuwsbrief

De overige gegevens die wij verwerken zijn opgenomen in ons Data Pro Statement, deze wordt afgesloten met u op het moment dat er een opdracht is.

Uw toestemming voor genoemde persoonsgegevensverwerkingen kunt u te allen tijde weer intrekken. Zodra u deze toestemming intrekt, zullen wij deze persoonsgegevens niet meer verwerken. De intrekking van uw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van deze persoonsgegevens voorafgaand aan deze intrekking.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het behalen van de voornoemde doeleinden, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt. Zodra deze doeleinden worden behaald, dan wel de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd. De genoemde persoonsgegevens worden opgeslagen op servers binnen de Europese Economische Ruimte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rijkse-it.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Delen met anderen

Rijkse-iT verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In sommige gevallen moeten wij derden inschakelen om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Als deze derden toegang tot jouw persoonsgegevens krijgen dan is dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG met uw persoonsgegevens omgaan. Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden buiten de Europese Economische Ruimte. Rijkse-iT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Rijkse-iT gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Rijkse-iT maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Rijkse-iT heeft hier geen invloed op.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze organisatie, onze producten, diensten en aanverwante zaken. Voor de nieuwsbrief gebruiken wij uw naam en e-mailadres. Wij maken gebruik van 10uur Post voor het versturen van onze nieuwsbrief. 10uur Post is een email marketing oplossing, beheerd door 10uur.nl. 10uur Post houdt een database bij van mailadressen. Door u in te schrijven voor de nieuwsbrief van Rijkse-iT word u toegevoegd aan de database van 10uur Post. De email-beheer en verzendservice van 10uur Post maakt gebruik van zogenaamde web beacons. Deze beacons houden bij wie de emails opent en wanneer. Daarnaast kunnen clicks op links in e-mails worden gemeten. Uitschrijven kan door op de unsubscribe link onderaan de nieuwsbrief te klikken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen om in te zien welke persoonsgegevens er van u door ons worden verwerkt. Ook heeft u het recht om een verzoek in te dienen tot het wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens uit ons systeem. Wanneer u meent dat de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Wij zullen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken inwilligen of gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd.

U kunt dit verzoek aan ons sturen per e-mail aan info@rijkse-it.nl of per post:

Rijkse-iT
t.a.v. C.A. Sanderse,
Buitenrustsraat 6,
4337 EH Middelburg

Beveiliging

Rijkse-iT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een on-behoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt hebben en dat wij geen/onvoldoende gehoor geeft aan uw bezwaar of verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij raden daarom aan om deze tekst regelmatig te raadplegen om zeker te weten dat u de laatste versie hebt.