Veilig omgaan met Data

Door het digitale werken staat er steeds meer bedrijfsdata en persoonsgegevens in de cloud. Maar hoe houdt u hier grip op? Met behulp van datasecurity en AVG-implementatie kunnen we u hierbij helpen. 

Blijf ‘in control’ met datasecurity & AVG-implementatie  

Steeds meer bedrijven werken vanuit de cloud. Hierdoor staan dus ook steeds meer bedrijfsdata en persoonsgegevens in de cloud. Heeft u hierop voldoende grip? Zeker met het oog op datasecurity en de strenge eisen op het gebied van AVG is het belangrijk om dit op orde te hebben. Datalekken kosten veel geld, maar leveren uw bedrijf imagoschade op. Rijkse-iT is u van dienst met een uitgebreide security- en AVG-scan. Hiermee brengen wij mogelijke risico’s en kwetsbaarheden in kaart en gaan we na of u daadwerkelijk ‘in control ‘ bent.  
Op basis van de uitkomsten van onze scan doen wij u aanbevelingen om de veiligheid van gegevens te optimaliseren en uw medewerkers bewuster om te laten gaan met deze gegevens.